Akitoshi Tokubuchi: Japans Yo-Yo Champion

Yo-Yo Champion Akitoshi Tokubuchi aus Japan zeigt uns seine Skills:

via BB
Teilen
Related Posts